Информация за проекта

Каолин АД – Разширяване на съществуваща двулинейна система

  • Управление чрез Maxilube  на 3 отделни мазилни канала.