Информация за проекта

Солвей Соди – изграждане на система за смазване на кофъчни елеватори

  • Надеждност;
  • До 40% намален разход на масло;
  • Увеличен брой мазилни точки спрямо предишната система.