ИНТРАКОМ Трейд разполага с база за ремонт на ЕД до 250 kW, което включва пренавиване, смяна на лагери или балансиране на ротори.
При необходимост екип на ИНТРАКОМ Трейд може да извърши смяна на лагери на ЕД на място.

  1. Пълен ремонт на асинхронни ел. двигатели с напрежение 220V-380V до 1000V без ограничение на габарита.
  2. Ремонт на кранови многоскоростни двигатели.
  3. Ремонт на ел. помпи.
  4. Ремонт на цели вентилатори, в конструкцията на които влизат ел. двигатели, съединители, лагерни възли, турбини.
  5. Ремонт на трансформатори и трансформаторни електрожени.
  6. Центровка на съосие между ел. двигателя и оста на работното колело (турбина).
  7. Динамично балансиране на ротора.
  8. Възстановяване на лагерни легла в капаците.
  9. Възстановяване на износени лагерни и други шийки на роторите.

10. Подмяна на повредени части: клемни кутии; клемни табели; кабелни обувки; перки за охлаждане; защитни капаци.
11. Почистване; боядисване на съоръжението.
12. Подобрения в конструкцията чрез монтиране на патрони за гресиране или системи за мазане.
13. Извършване диагностика на място за цели съоръжения, включително ел. двигатели.
14. Ремонти на място (при клиента), когато съоръжението е с големи габарити или демонтажа от място е труден.
15. Заварки по корпусите на двигателя или останалите части на съоръжението.
16. Транспорта (при нужда) е осигурен. При необходимост екип на ИНТРАКОМ Трейд може да извърши смяна на лагери на ЕД на място.