Пълна линия линейни задвижващи и направляващи системи. Комбинирайки нашите компетенции в линейно движение, лагери, уплътнения, смазване, сензори и електроника, SKF мехатронните системи предлагат редица линейни задвижвания и водещи решения. Стандартните и персонализирани решения на SKF могат да помогнат на производителите да рационализират подгрупите на машинните инструменти. От механизми за вдлъбнатини, закалена стомана и стандартни линейни плъзгачи до прецизни валове, релси и водачи за валци, всички мехатронни решения на SKF са проектирани за лесна поддръжка и надеждност. Нещо повече, много от тези решения са на разстояние от рафтовите продукти, които са достъпни за подмяна.

Линейните задвижвания за много оси на машинни инструменти са оборудвани със сферични и ролкови винтове. SKF сферичните и ролкови винтове осигуряват бързо, прецизно линейно движение. Винтовете се предлагат и с носещите лагери, предварително сглобени на винтовия вал, готови за болтове на място. Това ускорява и опростява процедурите за сглобяване и привеждане в съответствие.