SKF е световен доставчик на продукти, решения и услуги в рамките на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи. Като водещ дистрибутор, Интраком Трейд предлага не само продажбата, но разполага с набор от инженерни специалоисти, сертифицирани по поддръжката и мазилните системи.Част от услугите ни включват техническа поддръжка, наблюдение на състоянието на машините, вибродиагностика, изграждане на цялостни централизирани системи за смазване и обучение. Чрез използване на възможностите на всички или на някои от платформите на SKF, ние от Интраком разработваме индивидуални оферти за всеки клиентски сегмент, като помагаме на клиентите ни да подобрят производителността, да намалят употребата на енергия и да намалят общите разходи, като същевременно увеличат добавената стойност на SKF.

Нашата визия е да подготвим света със знанието на SKF, затова мисията ни е да укрепим глобалното лидерство на SKF и да поддържаме печелившия растеж, като сме предпочитана компания за нашите клиенти. Всичките ни усилия са насочени към постигане на по-висока енергийна ефективност и ефективност на ресурсите, подобряване на производителността, минимизиране на поддръжката, оптимизиране на дизайна за дълъг живот и надеждност.