Термография

ИНТРАКОМ Трейд ЕООД като представител на производителя на инфрачервени камери - Fluke за България иска да Ви представи един по- добър, по- бърз и по- ефективен начин за откриване на потенциални източници на проблеми във Вашето механично и електрическо оборудване. С този продукт ще можете да локализирате източниците на енергийни загуби, както и да извършите качествен контрол на част от Вашата продукция. Продуктът, който предлагаме може да се използва от всеки инженер или технолог без да е необходимо специално обучение. Направените снимки на температурното поле могат лесно и бързо да се анализират и автоматично да се изготвят отчети с помощта на включеният към оборудването софтуер.
Вие можете да ползвате предлаганите инфрачервени камери в областта на:

Предиктивна поддръжка на електрооборудването

Идентифицира и фиксира проблеми с лоши електрически връзки, които могат да бъдат източник на енергийни загуби и къси съединения. Лесно се идентифицира електрическото състоянието на електродвигатели и трансформатори.

Предиктивна поддръжка на механичното оборудване

Открива лесно източника на температура при лагерни тела, куплунзи, зъбни предавки, компресори, топлообменници, състояние на изолация на тръбопроводи и пещи.

Открива нарушена изолация по далекопроводи

Лесно, бързо и безопасно се определя състоянието на изолацията на далекопроводи и високоволтови съоръжения по време на експлоатация.

Качество на продукцията

Контрола на качеството е изключително важно за производителите. С помощта на термографията могат да се откриват несъвършенства при пластмасови отливки, гумени изделия, електродвигатели и трансформатори.

Наблюдаване на процеса

Наблюденията и контрола на температурите в реално време са изключително полезни при контрола на производството на хартия, циментовите пещи, сушилните барабани.

Изследователски цели

При конструирането на съвременното електронно оборудване е изключително важно да се оцени разпределението на топлината по платката.

Откриване на влага

Точно откриване източника на влага в затворени помещения под стени, тавани и подове.

Оценка на енергийни загуби

Използването на инфрачервената технология дава възможност за оценка изолациите на сгради и термичните загуби, както и проблеми с климатизацията на сгради.

Преглед на покривни изолации

Открива проблеми с изолацията на покриви и подове при насищането им с вода, което дава възможност за ранно откриване и ремонт.

Замърсяване на почвата

Контрол и откриване на източници на замърсяване и влага без физически контакт.

Какви са основните ползи при използване на предлаганите продукти за термовизия?

  • Намаляване общите загуби на енергия от нарушена изолация на термичните съоръжения, лоши електрически връзки, неправилно разпределение на термичното поле.
  • Увеличава надеждността на електро и механо оборудването откривайки лесно и навреме източниците на енергийни загуби и къси съединения, както и източниците на температура при механични и електрически повреди.
  • Подобрява качеството на производството чрез възможности за по-добро управление на термичните процеси.
  • Намаляване времето за аварийни престои и увеличаване общата разполагаемост на оборудването и намалява разходите за ремонти и поддръжка.

SKF

SKF

Fluke

Fixturlaser

Loctite

Hitachi

Unior

Новини

TLGB 20

Разработен за максимална ефективност, акумулаторният такаламит SKF TLGB 20 включва вграден измервател за грес, за да се предотврати свръх или недостатъчно смазване

още...

TLMR

SKF TLMR – електромеханични едноточкови автоматични мазилни системи.

още...

Condition Indicator CMSS 200

Индикаторът за състояние на SKF измерва абсолютната стойност на вибрациите и по този начин показва общото техническо състояние на машината или лагерния възел.

още...

SKF System 24

Серията на SKF TLSD е най-добрият избор, когато Ви е необходим лесен и сигурен автоматичен уред за смазване при различни температури или когато условията за монтиране (като напр. ограничено пространство или опасна среда) изискват дистанционен монтаж.

още...

SKF Agri Hub

SKF Agri Hub – главина за независимо окачване на дискови култиватори – повишава производителността, намалява производствените разходи и щади околната среда.

още...