Увеличаване на надеждността

Дори и най-здравият лагер не може да се справи с неблагоприятната работна среда (натоварване, неправилно смазване, замърсяване, неправилен монтаж).
Анализът направен от SKF показва, че преждевременните откази на търкалящите лагери, водещи до аварийни престои се дължат на:

16% - Неправилни методи и неподходящи инструменти за монтаж
36% - Лошо смазване - неправилно подбрани смазки и недостатъчно смазване
14% - Замърсяване на вътрешността на лагерите
34% - Претоварване и лошо обслужване на

“Добрата система за поддръжка днес е като най-бързият пистолет в Дивия Запад”

Основната цел на техническото обслужване е запазване работоспособността и безаварийната работа на оборудването за възможно по-дълъг период от време.
Пазарът налага производителите да намалят своите производствени разходи респективно това води и до намаляване разходите за поддръжка.
Едно от решенията е да променим гледната точка към поддръжката. Нека да погледнем на поддръжката не като звено, което генерира разходи, а като звено, което може да повиши печалбата на дадено предприятие. Това е възможно ако се избере правилна система за поддръжка, която може да се окаже решаващ фактор при оцеляването на дадено производство в динамично променящата се среда където работи.

В момента в света на техниката има няколко системи за техническо обслужване:

Обслужване при отказ (корективна поддръжка)
(Reactive/Corrective maintenance)

Превантивна поддръжка (планово- предупредителни ремонти)
(Preventive Maintenance – PM)

Тези две системи са добре известни и се намерили широко приложение, но от гледана точка на ефективността еи ефикасността те не са най- удачният избор.
Ако искаме да увеличим времето за работа между две спирания на оборудването, като това ще доведе до повече произведена продукция или да увеличим натоварването то трябва задължително да използваме следващите програми за поддръжка.

Обслужване по действително състояние(предиктивна поддръжка)
(Predictive Maintenance – PdM)

Този вид обслужване се базира на постоянно или периодично следене на вибрационните нива, температура, състояние на маслото, работни параметри.
Използват се сложни технологични системи за ранно откриване на дефекти и повреди.
Посредством мулти- параметричната диагностика може да се предвиди кога да се планира спиране за отстраняване на повреден лагер, несъосност, смяна на смазващ агент или динамично балансиране.
PdM включва в себе си:

 • Вибродиагностика (следене на вибрационните нива);
 • Термография;
 • Анализ на смазочните продукти;
 • Компютърен анализ на динамичното поведение на машините.

Проактивна поддръжка
(Proactive Reliability Maintenance – RPM)

Тази система на поддръжка се базира на обслужването по действително състояние, като се анализират най-честите причини причиняващи спиране на оборудването. Основата на тази стратегия се явява систематичен метод за оценка на ключови фактори.

Основните дейности преминават в три фази:

 • Откриване
 • Анализ
 • Корекция

На тази база се извършват комплекс от коригиращи действия включващи:

 • Използване на нови типове лагери и лагеруване
 • Уплътяване (защита от замърсяване), смяна на смазващите вещества
 • Центроване 
 • Балансиране
 • Промени в организацията

които водят до увеличаване времето за работа на машината между две спирания. Това води до намаляване на разходите за поддръжка и увеличаване обема на произведената продукция.

Ключове елементи на проактивната поддръжка се явяват:

 • PdM
 • Анализ на причините за повреди
 • Ключови фактори за оценка на производителността
 • Периодична оценка и корекции на програмата

 

SKF

SKF

Fluke

Fixturlaser

Loctite

Hitachi

Unior

Новини

TLGB 20

Разработен за максимална ефективност, акумулаторният такаламит SKF TLGB 20 включва вграден измервател за грес, за да се предотврати свръх или недостатъчно смазване

още...

TLMR

SKF TLMR – електромеханични едноточкови автоматични мазилни системи.

още...

Condition Indicator CMSS 200

Индикаторът за състояние на SKF измерва абсолютната стойност на вибрациите и по този начин показва общото техническо състояние на машината или лагерния възел.

още...

SKF System 24

Серията на SKF TLSD е най-добрият избор, когато Ви е необходим лесен и сигурен автоматичен уред за смазване при различни температури или когато условията за монтиране (като напр. ограничено пространство или опасна среда) изискват дистанционен монтаж.

още...

SKF Agri Hub

SKF Agri Hub – главина за независимо окачване на дискови култиватори – повишава производителността, намалява производствените разходи и щади околната среда.

още...